Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 025

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Petr Hájek (prof., Ing. Mgr., akad. arch.) ID: 51709343376 EduID: 303391170

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2023

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2012 

31.10.2017 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave architektonická tvorba denná 1
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave architektonická tvorba denná 2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave architektonická tvorba externá 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave architektonická tvorba denná 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave architektonická tvorba externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave architektonická tvorba denná 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave architektonická tvorba externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.