Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 165

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Jaroslav KRESÁNEK (prof., MUDr., PhD.) ID: 83703926522 EduID: 302625477

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníckych vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2020 

 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50.6%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2020 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta zdravotníckych vied fyzioterapia denná 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta zdravotníckych vied fyzioterapia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.