Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Katarína Stachová (doc., Ing., PhD.) ID: 17329854821 EduID: 302070689

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 15.11.2021)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
15.11.2021
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment v turizme a hotelierstve)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
manažment v turizme a hotelierstve
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment v turizme a hotelierstve)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
manažment v turizme a hotelierstve
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.