Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Ján Huňady (doc., Ing., PhD.) ID: 89230886022 EduID: 302246272

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (od 01.07.2021)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2021
Koniec pracovného pomeru
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.