Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Marian Šuplata (doc., PhDr., PhD.) ID: 56079422712 EduID: 301187583

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 24.09.2021)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
24.09.2021
Koniec pracovného pomeru

Univerzita Komenského v Bratislave (od 21.09.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Začiatok pracovného pomeru
21.09.2023
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 19.12.2014)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
60%
Začiatok pracovného pomeru
13.10.2014
Koniec pracovného pomeru
19.12.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (do 22.05.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
60%
Začiatok pracovného pomeru
16.02.2015
Koniec pracovného pomeru
22.05.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (do 18.12.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
80%
Začiatok pracovného pomeru
21.09.2015
Koniec pracovného pomeru
18.12.2015

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 30.09.2021)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.11.2014
Koniec pracovného pomeru
30.09.2021

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 31.05.2023)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
60%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2021
Koniec pracovného pomeru
31.05.2023

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 31.10.2014)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.08.2014
Koniec pracovného pomeru
31.10.2014

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 31.07.2014)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.03.2012
Koniec pracovného pomeru
31.07.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (do 10.10.2014)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
15%
Začiatok pracovného pomeru
22.09.2014
Koniec pracovného pomeru
10.10.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (do 20.05.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
17.5%
Začiatok pracovného pomeru
15.02.2016
Koniec pracovného pomeru
20.05.2016

Univerzita Komenského v Bratislave (do 16.12.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
22.5%
Začiatok pracovného pomeru
19.09.2016
Koniec pracovného pomeru
16.12.2016

Univerzita Komenského v Bratislave (do 26.05.2017)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
17.5%
Začiatok pracovného pomeru
20.02.2017
Koniec pracovného pomeru
26.05.2017

Univerzita Komenského v Bratislave (do 28.02.2018)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
17.5%
Začiatok pracovného pomeru
25.09.2017
Koniec pracovného pomeru
28.02.2018

Univerzita Komenského v Bratislave (do 17.05.2019)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
15%
Začiatok pracovného pomeru
28.09.2018
Koniec pracovného pomeru
17.05.2019

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (medzinárodný manažment)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Názov programu
medzinárodný manažment
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (medzinárodný manažment)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Názov programu
medzinárodný manažment
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.