Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Marek Stupák (doc., RNDr., PhD.) ID: 99439168958 EduID: 301572350

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od 15.05.2017)

Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta
Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
15.05.2017
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (klinická biochémia)

Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta
Lekárska fakulta
Názov programu
klinická biochémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (klinická biochémia)

Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta
Lekárska fakulta
Názov programu
klinická biochémia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.