Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Vladimíra Tomečková (doc., RNDr., PhD., univer. prof.) ID: 82273530013 EduID: 301265104

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od 01.09.2023)

Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta
Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2023
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (klinická biochémia)

Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta
Lekárska fakulta
Názov programu
klinická biochémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (klinická biochémia)

Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta
Lekárska fakulta
Názov programu
klinická biochémia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.