Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 269

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2023

Gabriel Strassner (doc., Mgr. art.) ID: 17728285011