Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Patrik Kovačovský (prof., Mgr. art.) ID: 18962270287 EduID: 302243109

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (od 01.09.2016)

Vysoká škola
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2016
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (socha, objekt, inštalácia)

Vysoká škola
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Názov programu
socha, objekt, inštalácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (socha, objekt, inštalácia)

Vysoká škola
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Názov programu
socha, objekt, inštalácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (výtvarné umenie)

Vysoká škola
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Názov programu
výtvarné umenie
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (výtvarné umenie)

Vysoká škola
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Názov programu
výtvarné umenie
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.