Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 43 025

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2022

Sylvia Birkušová (doc., Mgr. art.) ID: 42800867725

Aktuálne zamestnania k 30.09.2022

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2014 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba denná 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba externá 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2022. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.