Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 927

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Blanka Cepková (doc., M. A.) ID: 11389886761