Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Katarína Vitálišová (doc., Ing., PhD.) ID: 17465156548 EduID: 302242309

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (od 01.01.2019)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.01.2019
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (verejná ekonomika a manažment)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
verejná ekonomika a manažment
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.