Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Emília Zimková (prof., Ing., PhD.) ID: 14454168803 EduID: 302094627

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (od 01.10.2017)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2017
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (financie)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
financie
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (financie)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
financie
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (financie)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
financie
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (financie)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
financie
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.