Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Beáta Mikušová Meričková (prof., Ing., PhD.) ID: 19997409149 EduID: 302245200

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (od 01.03.2021)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.03.2021
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ekonomika verejného sektora)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
ekonomika verejného sektora
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (verejná ekonomika a politika)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
verejná ekonomika a politika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (verejná ekonomika a politika)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
verejná ekonomika a politika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (verejná ekonomika a politika)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
verejná ekonomika a politika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (verejná ekonomika a politika)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
verejná ekonomika a politika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.