Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 772

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2021

Marica Mazůreková (Ing.) ID: 10928041455

Aktuálne zamestnania k 30.06.2021

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2017 

 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2021. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.