Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Silvia Bondarenko Vertánová (doc., Mgr., PhD.) ID: 10120257057 EduID: 301240565

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.11.2020)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.11.2020
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.10.2020)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2020
Koniec pracovného pomeru
31.10.2020

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2020)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.02.1998
Koniec pracovného pomeru
31.08.2020

Univerzita Komenského v Bratislave (do 20.12.2019)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
28%
Začiatok pracovného pomeru
16.12.2019
Koniec pracovného pomeru
20.12.2019

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.