Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 025

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Silvia Bondarenko Vertánová (doc., Mgr., PhD.) ID: 10120257057 EduID: 301240565

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2020 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2023

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2020 

31.10.2020 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.1998 

31.08.2020 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 28%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.12.2019 

20.12.2019 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.