Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 165

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Eva Palkovičová (doc., PhDr., PhD.) ID: 58084408945 EduID: 302250347

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2022 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2017 

31.10.2022 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2022 

30.11.2022 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2017 

31.10.2017 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2008 

31.07.2017 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta románske štúdiá denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta románske štúdiá denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta translatológia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta translatológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.