Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 887

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Katarína Bednárová (prof., PhDr., PhD.) ID: 17023827891

Aktuálne zamestnania k 31.12.2022

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2022

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.05.2017 

30.06.2017 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2005 

17.05.2017 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta literárna veda externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta literárna veda denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2022. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.