Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 437

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2020

Martin Kochol (doc., RNDr., PhD.) ID: 16942216860

Aktuálne zamestnania k 30.06.2020

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta informatiky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.02.2020 

 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2020. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.