Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Branislav Kollár (prof., MUDr., PhD., MPH) ID: 35512546219 EduID: 301566007

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2017 

 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníckych vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2023 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta neurológia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta neurológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.