Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Jiří Neuwirth (prof., MUDr., CSc.) ID: 47189556292 EduID: 303391074

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 01.11.2020)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta zdravotníckych vied
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.11.2020
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 31.10.2020)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
15.07.2010
Koniec pracovného pomeru
31.10.2020

Aktuálne garantovania

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (rádiologická technika)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
rádiologická technika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (rádiologická technika)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
rádiologická technika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (rádiologická technika)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
rádiologická technika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (rádiologická technika)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
rádiologická technika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (rádiologická technika)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
rádiologická technika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (rádiologická technika)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
rádiologická technika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.