Univerzita

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

Logo univerzity

Profil univerzity

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., skratka VŠZaSP, je slovenská súkromná vysoká škola so sídlom v Bratislave, ktorá bola oficiálne založená uznesením vlády SR č. 891/2003 z 24. septembra 2003. Jej zakladateľom je Vladimír Krčméry, ktorý je aj jej rektorom. Škola sa hlási k tradícii kresťanského humanizmu a kresťanskej etiky.

Teší nás Váš záujem o štúdium na našej VŠ.

V prípade otázok a nejasností neváhajte a kontaktujte  ŠTUDIJNÉ ODDELENIE.

 

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00, Bratislava

0911 565 137

 

Detašované pracovisko Příbram

Jiráskovy sady 240, 261 01, Příbram, Czech Republic

+420 775 102 980 - Ing. Kateřina Tymešová, asistentka@vszsp.cz

 

Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava

Kósu Schoppera 22, 048 01, Rožňava

0911 667144, d.sustrikova@gmail.com

 

Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske

Námestie SNP 200/14, 958 01, Partizánske

0911 998 144 - Ing. Marcela Kamzíková, kamzikovam@gmail.com

 

Detašované pracovisko, Dunajská Streda

P. O. Box 58, 930 05, Gabčíkovo

0911 015 805 - Mgr. et. Bc. Erik Javorský, javorsky@unids.sk

 

Detašované pracovisko, Skalica

Potočná 58, 909 01, Skalica

ustav.blahu@seuniversity.eu

 

Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves

Zimná 48, 05201, Spišská Nová Ves

0911 104 940 - PhDr. Miroslav Semeš, PhD., semes@vssvalzbety.sk

 

Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Jilemnického 1/A, 080 01, Prešov

0911 860 458 - prof. Hanobík, dancakova@usvaz.sk

 

Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky

Slovenská 11, 940 52, Nové Zámky

035/691 2111, institutnz@nspnz.sk

 

Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce)

Partizánska 23, 071 01, Michalovce

0911 279 948 - Mgr. Gabriela Šamudovská, studijnemi@gmail.com

 

Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina

Na stanicu 657/24, 010 09, Žilina

0911 307 757, 041 / 763 5283, ankamajchrakova@gmail.com

 

Ústav Košice Bl. Z. Mallu

Požiarnicka 1, 040 01, Košice

0911 279 931 - Mgr. Žofia Kollárová

 

Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií

Roháčová 66, 130 00, Praha 3, Česká republika

+420 777 759 659 - Bc. Tomáš Netřeba, vszsp@hitspraha.cz

 

Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica

Tatranská 10, 974 11, Banská Bystrica

0911 828 275 - Ing. Denisa Ivaničová, ivanicova@vssvalzbety.sk

 

Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko

Jugoslovenske narodne armije 45, 21470, Bački Petrovac, Serbia

vssebp@gmail.com

 

Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany

Nám. J. Murgaša 3, 921 01, Piešťany

0914 208 598 - PhDr. Lucia Janechová

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk