Univerzita

Vysoká škola manažmentu

Logo univerzity

Profil univerzity

Vysoká škola manažmentu | City University of Seattle programs je prvou súkromnou vysokou školou na Slovensku s dlhoročnou tradíciou ponuky kvalitného vzdelávania v odbore manažmentu a to ako v slovenskom, tak v anglickom jazyku. Študijné programy v slovenskom jazyku sú plne akreditované Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR a práva uskutočňovať študijné programy boli udelené škole formou dekrétov ministra školstva SR. Študijné programy City University of Seattle v anglickom jazyku sú akreditované Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU).

Škola realizuje všetky svoje ponúkané programy v Bratislave (Panónska cesta 17).

Vysoká škola manažmentu (VŠM) bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle. VŠM je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného obchodného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v USA. Bakalárske a magisterské  štúdium podnikového manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami. VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

City University of Seattle (CityU) je akademickým partnerom VŠM pre študijné programy BSBA a MBA. CityU of Seattle je akreditovaná Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU), pričom v roku 1992 bola americká akreditácia rozšírená aj pre programy na Slovensku. City University of Seattle pokračuje v zmluvnej spolupráci s Vysokou školou manažmentu pri rozvoji jej vzdelávacích programov, zabezpečovaní zahraničných študijných stáží, výmene pedagógov, v realizácii spoločných vedecko-výskumných projektov a konferencií.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Panónska cesta 17, 851 04, Bratislava

02/63810601

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk