Univerzita

Vysoká škola manažmentu

Logo univerzity

Profil univerzity

Vysoká škola manažmentu | City University of Seattle programs je prvou súkromnou vysokou školou na Slovensku s dlhoročnou tradíciou ponuky kvalitného vzdelávania v odbore manažmentu a to ako v slovenskom, tak v anglickom jazyku. Študijné programy v slovenskom jazyku sú plne akreditované Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR a práva uskutočňovať študijné programy boli udelené škole formou dekrétov ministra školstva SR. Študijné programy City University of Seattle v anglickom jazyku sú akreditované Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU).

Škola realizuje všetky svoje ponúkané programy v Trenčíne (Bezručova 64) a v Bratislave (Panónska cesta 17).

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle. VŠM je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného obchodného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v USA. Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium podnikového manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami. VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

City University of Seattle (CityU) je akademickým partnerom VŠM pre študijné programy BSBA a MBA. CityU of Seattle je akreditovaná Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU), pričom v roku 1992 bola americká akreditácia rozšírená aj pre programy na Slovensku. City University of Seattle pokračuje v zmluvnej spolupráci s Vysokou školou manažmentu pri rozvoji jej vzdelávacích programov, zabezpečovaní zahraničných študijných stáží, výmene pedagógov, v realizácii spoločných vedecko-výskumných projektov a konferencií.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Bezručova 64, 911 01, Trenčín

02/63810601

 

Detašované pracovisko, Bratislava

Panónska cesta 17, 851 04, Bratislava

+421268204501

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk