Univerzita

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Logo univerzity

Profil univerzity

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt, z ktorých najstaršia je Fakulta múzických umení. Bola založená pri vzniku Akadémie umení v roku 1997. Najmladšou fakultou je Fakulta dramatických umení, ktorá bola založená v roku 1999.

Akadémia umení v Banskej Bystrici je univerzitná verejná vysoká škola s umeleckým zameraním. Poslaním akadémie je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť a tvorivosť v človeku a prispievať k  rozvoju vzdelanosti, vedy a kultúry. Hlavnou úlohou akadémie pri napĺňaní poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivá umelecká činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného, filmového umenia a multimédií v troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

ul. Jána Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica

+421 48 4320 111

+421 48 4320 109

 

Fakulta dramatických umení

Horná 95, 974 01, Banská Bystrica

+421 48 4320 311, +421 48 4320 305

+421 48 4320 301

 

Fakulta múzických umení

Ul. J. Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica

+421 48 4320 210, ŠO +421 48 4320 214

+421 48 4320 244

 

Fakulta výtvarných umení

Ul. J. Kollára 28, 974 01, Banská Bystrica

+421 48 4320 522, +421 48 4320 501

+421 48 4320 520

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk