Univerzita

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

Logo univerzity

Profil univerzity

Nápad založiť súkromnú mediálnu školu sa zrodil na pôde Slovenského syndikátu novinárov v lete 2006. Už o rok získala AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM) akreditáciu pre dva bakalárske študijné programy – Mediálna komunikácia a Marketingová komunikácia. Prvým študentom otvorila brány po udelení štátneho súhlasu v októbri 2011. Postupne pribudla akreditácia v magisterskom študijnom programe Mediálne štúdiá a rovnako právo vykonávať rigorózne konanie.

Študijné programy a obsah predmetov boli vždy vytvárané a vyučované nielen významnými akademickými osobnosťami z oblasti mediálneho výskumu, ale aj uznávanými odborníkmi z praxe. V júni 2016 vstúpil do AM renomovaný strategický investor, čo predznamenalo novú etapu vo fungovaní školy – svieže nápady, budovanie špičkového technického zázemia ako i presídlenie do reprezentatívnych priestorov na Zámockej 34 v Bratislave. 

Študenti robia vlastný internetový magazín AM Report, robia vlastné príspevky s modernou televíznou technikou, pracujú na kampaniach pre partnerov školy.

Viac na www.akademiamedii.sk.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Zámocká 6455/10, 811 01, Bratislava - Staré Mesto

+421 2 526 228 41

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ingrid Horňáková (hornakova@akademiamedii.sk)
Posledná aktualizácia: 25.04.2019 08:50

Upozorniť na neaktuálne údaje