Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 10

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Medzinárodné vzťahy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Medzinárodné vzťahy
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.04.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Medzinárodné vzťahy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Medzinárodné vzťahy
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.04.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Verejná politika a verejná správa
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Verejná politika a verejná správa
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.04.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Verejná politika a verejná správa
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Verejná politika a verejná správa
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.04.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Verejná politika a verejná správa
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.08.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Verejná politika a verejná správa
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.08.2022 01.05.2022 - 01.10.2022 do 30.09.2022