Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 4

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023