Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 10

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Obchod a marketing
1. stupeň , D, Maďarský
denná 01.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Podnikové hospodárstvo a manažment
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Podnikové hospodárstvo a manažment
1. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.11.2020 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Rozvoj vidieka
1. stupeň , D, Maďarský
denná 01.11.2020 - 30.06.2021