Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023