Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 4

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024