Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 23

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
1. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Pôrodná asistencia
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Rádiologická technika
1. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Fyzioterapia
1. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019