Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 8

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 12.06.2024 - 15.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 12.06.2023 - 15.06.2023