Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 58

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Didaktika hudby
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Taliansky
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Liečebná pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2020