Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 23

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2022 25.08.2022 - 25.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Teória a dejiny žurnalistiky
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.09.2022 21.09.2022 - 21.09.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022