Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 23

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Mediálne a informačné kompetencie
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Mediálne a informačné kompetencie
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Vzťahy s médiami
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023