Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 12

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2018 - 30.04.2019 12.06.2019 - 13.06.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2018 - 30.04.2019 12.06.2019 - 13.06.2019 do 22.07.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019 12.06.2019 - 13.06.2019 do 22.07.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2019 12.06.2019 - 13.06.2019 do 22.07.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2018 - 30.04.2019 do 19.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , E, Slovenský
19.09.2019 - 30.04.2019 do 19.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2018 - 30.04.2019 do 22.07.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019 do 22.07.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2018 - 30.04.2019 do 19.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2018 - 30.04.2019 do 19.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 13.09.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 13.09.2019