Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 4

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.06.2023 01.07.2023 - 15.08.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 10.06.2023 11.06.2023 - 10.08.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023