Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 58

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná 20.01.2020 - 20.03.2020 30.03.2020 - 31.03.2020 06.04.2020 - 08.05.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , D, Anglický
denná do 13.03.2020 30.03.2020 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá 20.01.2020 - 20.03.2020 30.03.2020 - 31.03.2020 06.04.2020 - 08.05.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Chémia a technológia anorganických materiálov a skla
2. stupeň , D, Slovenský
denná 30.04.2020 - 11.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , E, Anglický
externá do 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 10.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. stupeň , E, Anglický
externá do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálová technológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálová technológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 10.07.2020 11.07.2020 - 18.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 10.07.2020 11.07.2020 - 18.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. stupeň , D, Anglický
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. stupeň , E, Anglický
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. stupeň , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Textilná technológia a návrhárstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Textilná technológia a návrhárstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň , D, Slovenský
denná 21.11.2019 - 22.06.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň , E, Slovenský
externá 21.11.2019 - 22.06.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources and Personnel Management)
2. stupeň , D, Anglický
denná 05.02.2020 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. stupeň , D, Slovenský
denná 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. stupeň , E, Slovenský
externá 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 10.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 10.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 10.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 10.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 15.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 23.09.2019 - 15.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 15.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 23.09.2019 - 15.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 23.09.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 23.09.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 23.09.2019 - 30.06.2020