Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 55

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , D, Anglický
do 12.08.2019 26.08.2019 - 28.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , D, Slovenský
do 12.08.2019 26.08.2019 - 28.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , E, Slovenský
do 12.08.2019 26.08.2019 - 28.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Chémia a technológia anorganických materiálov a skla
2. stupeň , D, Slovenský
do 11.06.2019 do 13.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
do 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , D, Anglický
do 30.06.2020 do 20.09.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , E, Slovenský
30.06.2020 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , E, Anglický
do 30.06.2020 do 20.09.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiálová technológia
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 30.04.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiálová technológia
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 30.04.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 30.04.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 30.04.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiály
3. stupeň , D, Anglický
20.09.2019 - 10.06.2020 11.06.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiály
3. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 10.06.2020 11.06.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiály
3. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 10.06.2020 11.06.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Materiály
3. stupeň , E, Anglický
20.09.2019 - 10.06.2020 11.06.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 30.04.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 30.04.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Textilná technológia a návrhárstvo
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 30.04.2020 14.05.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií; Púchov Textilná technológia a návrhárstvo
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 30.04.2020 14.05.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň , D, Slovenský
19.12.2019 - 30.04.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň , E, Slovenský
19.12.2019 - 30.04.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň , D, Slovenský
20.12.2018 - 20.09.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň , E, Slovenský
20.12.2018 - 20.09.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň , D, Slovenský
30.01.2019 - 06.06.2019 24.06.2019 - 24.06.2019 25.06.2019 - 09.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň , E, Slovenský
30.01.2019 - 06.06.2019 24.06.2019 - 24.06.2019 25.06.2019 - 09.08.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources and Personnel Management)
2. stupeň , D, Anglický
30.01.2019 - 20.09.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. stupeň , D, Slovenský
19.12.2019 - 30.04.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. stupeň , E, Slovenský
19.12.2019 - 30.04.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Mechanizmy špeciálnej techniky
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Mechanizmy špeciálnej techniky
1. stupeň , E, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. stupeň , E, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. stupeň , E, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. stupeň , E, Slovenský
01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. stupeň , E, Slovenský
01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 15.06.2020 - 16.06.2020 do 22.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 15.06.2020 - 16.06.2020 do 22.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 15.06.2020 - 16.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 15.06.2020 - 16.06.2020 do 22.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 do 22.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 do 22.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 do 22.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 do 22.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 do 22.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020 do 22.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 do 22.07.2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
23.09.2019 - 30.04.2020 do 22.07.2020