Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 7

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Grafika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Sochárstvo a priestorová tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.04.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.04.2021