Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 5

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 18.09.2023 - 29.11.2023 10.01.2024 - 11.01.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba-grafika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 18.09.2023 - 29.11.2023 08.01.2024 - 09.01.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2023 20.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 27.04.2023 24.05.2023 - 24.05.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 27.04.2023 24.05.2023 - 24.05.2023