Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 8

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2019 01.02.2020 - 07.02.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2020 10.06.2019 - 11.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2019 01.02.2020 - 07.02.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2020 10.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020