Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 6

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Hudobné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Hudobné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.10.2023 - 30.11.2023 29.01.2024 - 05.02.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 12.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.10.2023 - 30.11.2023 29.01.2024 - 05.02.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024 03.06.2024 - 03.06.2024