Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 13

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 29.02.2024 08.04.2024 - 12.04.2024 do 25.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá do 29.02.2024 08.04.2024 - 12.04.2024 do 25.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 29.02.2024 08.04.2024 - 12.04.2024 do 25.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá do 29.02.2024 08.04.2024 - 12.04.2024 do 25.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. stupeň , E, Slovenský, Český
externá do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Športová edukológia
3. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 07.06.2024 26.06.2024 - 03.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Športová edukológia
3. stupeň , E, Anglický
externá do 07.06.2024 26.06.2024 - 03.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Športová edukológia
3. stupeň , E, Slovenský, Český
externá do 07.06.2024 26.06.2024 - 03.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 29.02.2024 08.04.2024 - 12.04.2024 do 25.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024 08.04.2024 - 12.04.2024 do 25.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024