Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 14

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 16.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 16.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 16.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 16.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 16.09.2020