Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 13

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Pôrodná asistencia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019