Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 11

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 12.06.2020 - 16.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020