Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 8

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2019 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020