Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 18

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Hungarológia
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Regionálny cestovný ruch
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Regionálny cestovný ruch
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Stredoeurópske areálové štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Maďarský, Nemecký, Poľský, Slovenský, Český
01.12.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Stredoeurópske areálové štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Maďarský, Nemecký, Poľský, Slovenský, Český
01.12.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Stredoeurópske areálové štúdiá
3. stupeň , D, Anglický, Maďarský, Nemecký, Poľský, Slovenský, Český
01.12.2019 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Stredoeurópske areálové štúdiá
3. stupeň , E, Anglický, Maďarský, Nemecký, Poľský, Slovenský, Český
01.12.2019 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
3. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
3. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
01.12.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií Ugrofínske štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Fínsky, Maďarský, Nemecký, Estónsky, Udmurtský
01.12.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 19.06.2020