Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 18

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Aplikovaná sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 30.04.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Aplikovaná sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2023 - 30.04.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Aplikovaná sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Pedagogická, poradenská a školská psychológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Pedagogická, poradenská a školská psychológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 30.04.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2023 - 31.03.2023