Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 14

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Aplikovaná sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Aplikovaná sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Pedagogická, poradenská a školská psychológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.05.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Pedagogická, poradenská a školská psychológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2024 - 31.05.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2024 - 31.05.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2024 - 31.05.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.03.2024