Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 151

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Anglický jazyk v odbornej komunikácii
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Anglický jazyk v odbornej komunikácii
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Anglistika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Anglistika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Anglistika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Anglistika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Aplikovaná etika - etika profesijných činností
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Archeológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Archeológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Archeológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Archeológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Digitálna marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Editorstvo a vydavateľská prax
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Editorstvo a vydavateľská prax
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Editorstvo a vydavateľská prax
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Editorstvo a vydavateľská prax
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Estetika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Estetika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Estetika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Estetika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Etika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Etika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Etnológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Etnológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Etnológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Etnológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Etnológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Etnológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Etnológia - muzeológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Euroázijské štúdiá
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Euroázijské štúdiá
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta História
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta História
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta História - archeológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Hudobná a tanečná folkloristika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Kulturológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Kulturológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Kulturológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Kulturológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Kulturológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Kulturológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Lingvodidaktika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Lingvodidaktika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Marketingová komunikácia a reklama
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 08.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Marketingová komunikácia a reklama
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Marketingová komunikácia a reklama
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Marketingová komunikácia a reklama
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Marketingová komunikácia a reklama
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Marketingová komunikácia a reklama
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Muzeológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Muzeológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Muzeológia a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Muzeológia a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Nemčina v hospodárskej praxi
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Nemčina v hospodárskej praxi
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Politológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Politológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Politológia - filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Politológia - filozofia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Riadenie kultúry a turizmu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Riadenie kultúry a turizmu
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Riadenie kultúry a turizmu
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Riadenie kultúry a turizmu
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský, Ukrajinský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
1. stupeň , E, Ruský, Slovenský, Ukrajinský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský, Ukrajinský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský, Ukrajinský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský, Ukrajinský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Slavistika - slovanské jazyky
3. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Slavistika - slovanské jazyky
3. stupeň , E, Ruský, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Sociológia
1. stupeň , D, Poľský, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Sociológia
1. stupeň , E, Poľský, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Sociológia
2. stupeň , D, Poľský, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Sociológia - anglistika
1. stupeň , D, Anglický, Poľský, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Taliansky jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Taliansky jazyk a kultúra
1. stupeň , E, Slovenský, Taliansky
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Taliansky jazyk a kultúra
2. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Translatológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Translatológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.05.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Východoslovanské jazyky a kultúry
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský, Ukrajinský, Bieloruský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Žurnalistika - história
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Žurnalistika - história
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Detašované pracovisko Martin Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Detašované pracovisko Martin Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020