Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 10

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.09.2020 - 31.05.2021 14.06.2021 - 14.06.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Právo (2014)
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 20.09.2020 - 31.05.2021 14.06.2021 - 14.06.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Právo (2014)
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá